پرچم سوریه

حضور ۲۲ شرکت ایرانی برای سرمایه‌گذاری در سوریه

یک مقام اقتصادی سوری خبر داد که ۲۲ شرکت ایرانی برای سرمایه‌گذاری به زودی به سوریه خواهند آمد. «فهد درویش» رئیس کمیته عالی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد سوریه امروز  (پنجشنبه)…
بیش تر بخوانید
پرچم سوریه

حضور ۲۲ شرکت ایرانی برای سرمایه‌گذاری در سوریه

یک مقام اقتصادی سوری خبر داد که ۲۲ شرکت ایرانی برای سرمایه‌گذاری به زودی به سوریه خواهند آمد. «فهد درویش» رئیس کمیته عالی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد سوریه امروز  (پنجشنبه)…
بیش تر بخوانید
فهرست