صادرات و واردات

فعالیت این شرکت در زمینه های تجاری و اجرایی ساختمانی، مواد غذایی، برق و تکنولوژی، صنایع شیمیایی، محصولات کشاورزی و صنعت نساجی بصورت صادرات و واردات است.

مزیت های صادرات

صادرات کالا باعث می گردد که شرکت ها به منظور حفظ موقعیت رقابتی خود در بازارهای جهانی کیفیت محصولات خود را افزایش و هزینه های مربوط به تولید را کاهش دهند. افزایش مهارت کارکنان نیز از دیگر مزایای صادرات شرکت ها است، زیرا شرکت ها برای تولید کالای استاندارد ناچارند دانش کارکنان خود را افزایش دهند.
افزایش سهم بازار و جلوگیری از کاهش تولید و فروش محصول در صورت فعالیت رقبا در بازار داخل نیز از دیگر مزایای صادرات است. بدین ترتیب در صورت بروز رکود در بازار داخلی، شرکت دارای بازار مناسبی در خارج است.صادرات براي رشد و توسعه اقتصادي کشورها و برقراري موازنه تجاري و ايجاد تعادل اقتصادي کمک شاياني مي کند.

srtc-logo ایپک یولی ارس

پشتیبانی سریع و دقیق

شرکت بازرگانی ایپک یولی ارس به صورت تخصصی در زمینه های بهداشت و درمان، صنایع ساختمانی، و  صنایع غذایی فعالیت میکند.

خدمات تخصصی ما

شرکت بازرگانی ایپک یولی ارس به صورت تخصصی در زمینه های بهداشت و درمان، صنایع ساختمانی، و  صنایع غذایی فعالیت میکند.

برای مشاوره رایگان و ارسال انتقادات و پیشنهادات با ما در ارتباط باشید.

فهرست