شرکت بازرگانی ایپک یولی ارس در جهت صادرات کالای ایرانی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی راه اندازی گردید. هدف از تأسیس این شرکت، افزایش صادارت کشور ایران می باشد؛ همچنین این شرکت آماده اخذ نمایندگی از کارخانجات مختلف برای کشورهای خارجی می باشد. گاهی کارخانجات توانایی هایی در خود می بینند که با توجه به شرایط مختلف در انتظار فرصتی برای افزایش تولید، صادرات محصولات خود و تبلیغات گسترده در خارج از کشور هستند و این شرکت با کمال میل از استعدادهای بالقوه دعوت به کار و از ایده های جدید حمایت می نماید.

محصولات
srtc
فهرست