چای

  چای سرگل | چای ممتاز | چای قلم | چای شکسته | چای باروتی
انواع چای :
 • چای سرگل
 • چای ممتاز
 • چای قلم
 • چای شکسته
 • چای باروتی
نمونه تصاویر محصولات
Sanat-صنعت-غذایی-چای

دانلود کاتالوگ

جهت مشاهده و آشنایی بیشتر با محصولات، کاتالوگ را دانلود نمایید.

ارتباط با ما
  زعفـران
  برنج
  فهرست