خرما

تولید و فرآوری انواع خرما و رطب

انواع خرما در ایران

گفته می‌شود در ایران حدود ۴۰۰ رقم خرما وجود دارد. مهم­‌ترین ارقام تجاری خرما در ایران عبار­تند از: استعمران، پیارم، برحی، مضافتی، ربی، زاهدی، دیری، کبکاب، شاهانی و شهابی.

برخی از ارقام و انواع خرما در ایران توان رقابتی بسیار خوبی با ارقام خارجی دارند و می‌توان در آینده سطح زیر کشت آنها را افزایش داد مانند رقم عویدی (خوزستان) و فرسی.

نمونه تصاویر محصولات
Sanat-صنعت-غذایی-خرما

دانلود کاتالوگ

جهت مشاهده و آشنایی بیشتر با محصولات، کاتالوگ را دانلود نمایید.

ارتباط با ما
    آجر نسوز
    زعفـران
    فهرست