واگذاری نمایندگی

شرکت بازرگانی ایپک یولی ارس در راستای صادرات کالاهای ایرانی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی راه اندازی گردید. هدف از تأسیس این شرکت، افزایش صادارت کشور ایران می باشد؛ همچنین آمادگی اخذ نمایندگی از کارخانجات مختلف برای کشورهای خارجی می باشیم که از واجدین شرایط جهت همکاری دعوت به عمل می آید. گاهی کارخانجات توانایی هایی در خود می بینند که با توجه به شرایط مختلف در انتظار فرصتی برای افزایش تولید، صادرات محصولات خود و تبلیغات گسترده در خارج از کشور هستند و این شرکت با کمال میل از استعدادهای بالقوه دعوت به کار و از ایده های جدید حمایت می نماید.

کارخانجات می توانند جهت همکاری و واگذاری نمایندگی خود در کشورهای مختلف، فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

srtc-logo ایپک یولی ارس
starفرم درخواست واگذاری نمایندگی

    فهرست